Apteka Przy Dąbrowie

ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź

Aktualności

Luty 2015:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Inwestycji: „Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni Dąbrowa w Łodzi.”
Całkowita wartość projektu: 350.780,80 PLN
Kwota dofinansowania Z EFRR: 298.163,68 PLN
Nazwa Beneficjenta: Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


 

Grudzień 2014:
Listopad 2014:
Październik 2014:
Wrzesień 2014:
Sierpień 2014:
Czerwiec 2014:
Maj 2014:
Kwiecień 2014:
Marzec 2014:
Połączenie z Miejską Przychodnią,, Tatrzańska’’ w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109
Luty 2014:
Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.